İrlanda Cumhuriyeti İrlanda'da Yaşam İrlanda'ya Gitmeden Önce

İrlanda’nın Tarihi

İrlanda adası; coğrafi konumu gereği, İngiltere’ye yakın bir bölgede yer almaktadır. 5 milyon nüfuslu halkın ilk ataları Keltlerdir. Keltler, İrlanda adalarına demir çağı yıllarında yerleşmişlerdir. Ada yerli halktan oluşmaktaydı. Fakir ve yoksulluk içerisinde hayatlarını sürdürmeye çalışırken, bir yandan da adayı ele geçirmeye çalışan Vikingler ile savaş vermişlerdir.

Vikingler yaklaşık 800 yıllarında adayı ele geçirmek için çabalasalar da, tamamen ele geçirememişlerdir. İrlanda başkenti o tarihlerde de Dublin olarak seçilmiştir ve günümüze kadar başkent hiç değişmemiştir. 5 yüzyılda ise yavaş yavaş Hıristiyanlık dini yayılma göstermiştir.

Ünlü Saint Patrick Günü ise burada ortaya çıkmaktadır. Hıristiyanlık dinini yaymaya çalışan Patrick; İrlanda’nın koruyucusu olarak kabul edilmiş ve her yıl adına kutlamalar düzenlenmektedir. 14. Yüzyıla gelindiğinde ise, birçok savaş ve fakirlik görmüş olan halk, İngiliz ve İskoçyalı yerleşimcilerin adaya yerleşmesi ile dini baskılar yaşamıştır.

İngiliz baskısı altında olan ülke; İrlanda’ca ve Kelt kültüründen uzaklaşmadan, kültürünü korumaya devam etmişlerdir. Günümüzde İrlanda’nın bazı şehirlerinin metropol bazılarının ise geleneksel yaşadıkları görülebilmektedir. Kültürlerini kaybetmeden, dillerini ve dinlerini kaybetmeden, günümüze kadar korumayı başarabilmişlerdir.

 

İrlanda’da Protestan Ve Katolik Mezhebi

İrlanda ve İngiltere’nin yakın olması, İngiltere kralının da Protestan olması, İrlanda’nın değişimine neden olmuştur. Özellikle İngiliz yerleşimcilerin; Protestan mezhebinden olması da bu mezhebin yayılmasında etkili olmuştur.

Protestan olan İngiliz ve İskoçyalılara rağmen İrlandalılar, Katolik dinini benimsemeye devam etmişlerdir. Halkı Protestan yapmak için uzun uğraş veren İngilizler; yerleşimcileri sayesinde Kuzey İrlanda’yı Protestan yapmayı başarmıştır.

İrlanda mezhep çatışması nedeniyle, Kuzey ve Güney İrlanda olarak ikiye bölündükten sonra, Kuzey İrlanda İngiltere hakimiyetine girerek, Protestanlığı kabul etmiştir. Güney İrlanda ise bağımsızlığını ilan ederek, İngiltere’nin hakimiyetine girmeyi kabul etmemiştir. Bu bölgede İrlanda’ca dili ve Kelt kültürü kendini koruyabilmiştir.

Kuzey İrlanda’da İngilizce dili yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Katolik dinine bağlı ülke, mezhebini korumak adına çok savaş vermiştir. Günümüzde hala mezhep konusunda bazı anlaşmazlıklar ortaya çıksa da, tarihten beri Katolik mezhebi konusunda dinlerine bağlı bir ülkedir.

İrlanda’nın Açlık Dönemi

Ülke mezhep kavgalarına çözüm bulamadığı dönemlerde, ikiye bölünmüş vaziyette yaşamını sürdürmekteydi. Birleşik krallığın kurulması kararı verilerek, Katoliklerin dinlerini rahat bir şekilde yaşamaları sağlanması planlanmaktaydı. Bu karar İngiltere kralı tarafından kabul edilmedi.

 1845 yıllarına kadar çalkantılı süren mezhep kavgalarının ardından, büyük bir patates kıtlığı ve açlık ortaya çıktı. İrlanda adasında yaşayan 8 milyon insanın yarısı açlık ve kıtlık yüzünden; başka ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Kıtlık döneminde ülke, Osmanlıdan destek görmüştür.

İrlanda halkı, açlık döneminde birçok değişime uğradığı gibi, dilleri de değişime uğrayarak, İngilizce konuşmaya başlamıştır. Fakat bu değişim İrlanda’nın her bölgesinde etkili olmamıştır.

Bağımsız İrlanda isteyen İrlanda’nın Güney halkı, İrlanda Cumhuriyet ordusunu kurarak, İngiltere’nin hakimiyeti altına girmeyi reddetmiştir. İngiliz başkanı ile anlaşma yapan İrlanda Cumhuriyet ordusu, Güney İrlanda’nın bağımsızlığını kazanmasına neden oldu. Fakat Kuzey İrlanda, İngiltere hakimiyetine bağlı olarak kaldı.

 

İrlanda Coğrafyası

İrlanda coğrafi yapısı bakımından düzlüklere sahip bir ülkedir. Ülkenin batısında Galway, doğusunda ise Dublin’e bakan düz ovalar mevcuttur. Düz ovaların etrafını 900 metreyi geçmeyen sıradağlar çevreler. İklimi denizellikten dolayı, ılımandır.

Temmuz aylarında 14 dereceyi bulan hava, kış aylarında da 4 dereceyi bulur. Ülkenin, Atlas okyanusu üzerinden gelen nemli havası, yağış bırakmasına neden olur. Bu yüzden yaz aylarında ansızın yağış ile karşılaşabilirsiniz.

 Ülkede; sis ve yağışlı bir hava hakimdir. Doğal manzarası ve tarihi görülmeye değer ülkelerden biridir. Hava şartları ne olursa olsun, her şartta, seyahat edilmeye değer bir bölgedir.

İrlanda Ekonomisi

İrlanda yaşadığı kıtlık döneminde 8 binlik nüfusunun yarısını göçler sonucunda kaybetmiştir. Günümüzde 5 binlere ulaşan nüfusu ile ekonomisini toparlamayı başarmıştır. Halkın çoğunluğu, tarım ile uğraşmaktadır. Büyük baş hayvancılık, et, süt ve yumurta gibi ürünler pazarda karşılığını alabildikleri ürünlerdir.

Ülke ekonomisinin hızla gelişmesinde etkili olan ürünlerden; keten, şekerpancarı ve patates üretimi konusunda hızlı gelişme göstermişlerdir. Gıda ve tarım sektöründe hızla adını duyuran İrlanda; ihrcat oranlarını yükseltmiştir. Eğitim alanında da hızla ilerleyen ülkede, yeni İrlanda yaz okulları açılarak, eğitim konusundaki ilerlemeyi de kanıtlamayı başarmışlardır.

Kaliteli öğretmenler, kişiye göre hazırlanan programlar ve farklı aktiviteler ile eğitimde de iddialı olduklarını göstermişlerdir. Sanayi alanında hızla ilerleyen ülke, deniz ulaşımı sayesinde, İngiltere’ye ticaret yapmaktadır. Yer altı kaynakları ve coğrafi konumu gereği, giderek ekonomisi zenginleşmektedir. Doğal güzellikleri ile dikkat çekerek, turizme açılmıştır.

Ülke tarihteki anlaşmazlıkları yüzünden ikiye ayrılmıştır. Kuzey İrlanda İngiliz hâkimiyeti adlında olduğu için, bölge ekonomik açıdan daha zengin ve kalabalıktır. İngiltere’ye yakın olması, ülke topraklarında yetişen ürünlerin

İngiltere’ye yönelik olması nedeniyle, Kuzey bölümü daha fazla gelişme göstermiştir. Kuzey İrlanda başkenti Belfast’tır. Bu bölge, gemi yapımı ticareti ile ön plandadır. Sanayi alanında gelişme göstererek, ekonomisine katkıda bulunan bölgelerden biri olarak yer almaktadır.

Yorumlar

/* ]]> */